Sanering na brand

Na een schade door brand hebben wij in containment de besmette ruimtes van de woning gesaneerd. Door het roet waren er extra werkzaamheden noodzakelijk om de besmetting volledig op te ruimen. In een latere fase is ook het dakbeschot van deze woning gesaneerd. Na luchtmeting door een geaccrediteerd laboratorium is de locatie vrijgegeven.

  • Wat: Besmetting na brandschade
  • Waar: Haler
  • Team: 3 personen
  • Duur: 5 dagen